FYSP107 - K3 Sähkösuureiden mittaus yleismittarilla