05.10.2018

FYSP1081 Perusopintojen laboratoriotyöt 1 (3 op)

Yleisiä ohjeita

Peruskurssien laboratoriotyö I -kurssi koostuu kolmen luentokerran pituisesta johdantoluennosta ja joukosta laboratoriotöitä. Nämä työt liittyvät aihealueiltaan kurssien FYSP1010 Mekaniikan perusteet ja FYSP1020 Värähtelyt ja termodynamiikka sisältöihin. Kurssiin sisältyvät luennot mittausten perusteista pidetään heti syyslukukauden alussa.  Luentoihin sisältyy yleistä asiaa laboratoriotöiden tekemisestä fysiikan laitoksen oppilaslaboratoriossa, mittaustulosten luotettavuuden arviointia eli ns. virhearviointia, mittaustulosten esittämistä kuvaajan muodossa ja tulosten raportointia. Kurssiin sisältyy myös laskuharjoituksia.

FYSP1081-kurssin arvosanaan vaikuttavat:

  • arvosteltavien töiden pisteet
  • laskuharjoitusten ja muiden tehtävien pisteet
  • itsearviointi kurssin lopussa

Hyväksymisraja on 50% maksimipistemäärästä.

Kurssin laboratoriotyöskentely pitää sisällään ryhmätyön (FYSP1081/1) ja kaksi arvosteltavaa selostustyötä (FYSP1081/2 tai FYSP1081/3 ja FYSP1081/4) ja neljä pienempää ns. lapputyötä. Laboratoriotyöskentely alkaa ryhmätyöstä, jossa harjoitellaan mittauspöytäkirjan kirjoittamista, mittaustulosten analysointia eri menetelmillä ja virhearvion tekemistä. Ryhmätyöhön liittyy kotitehtäviä, jotka toimivat luento-osion tenttinä. Kukin osallistuja tekee kotitehtävät itsenäisesti ja ryhmätyöstä/kotitehtävistä saatu arvosana on osa tämän laboratoriokurssin kokonaisarvosanaa. Kurssin muut työt  tehdään joko yksin tai työparin kanssa. Parityöskentelyä suositellaan!

Lapputöissä töitä varten on laadittu  työlomake ("lappu"), joka palautetaan täytettynä työskentelyn päätteeksi tarkastettavaksi. Lapputyöt on laadittu siten, että ne olisivat tehtävissä loppuun asti yhden neljän tunnin mittaisen työvuoron puitteissa. Lapputyö FYSP1081/K1 Kinematiikan kuvaajat on kaikille pakollinen. Työssä tutustutaan Capstone -laitteistoon ja ohjelmaan, joita käytetään monissa laboratoriotöissä. Kinematiikan kuvaajat työ on sisältönsä vuoksi syytä tehdä ennen muita lapputöitä. Muiden lapputöiden kohdalla on valinnaisuutta. 
Selostustyöt ovat laajempia töitä, joihin mittausten lisäksi kuuluu työselostuksen kirjoittaminen suoritettujen mittausten pohjalta. Ohjeita selostuksen kirjoittamiseen löytyy tämän kurssin työohjemonisteesta ja oppilaslaboratorion verkkosivuilta.

Monistettuja työohjeita kaikkiin laboratoriotöihin saa oppilaslaboratoriosta sen ollessa avoinna (tämän kurssin ohjeet myös pdf-muodossa alla). Ilmoittautumiset ryhmätyöhön tehdään Korpissa FYSP1081-kurssin sivulla, kaikkiin muihin laboratoriotöihin Kepler-varausjärjestelmässä. Tähän järjestelmään pääsee työosaston pääsivulta löytyvästä linkistä.

FYSP1081-kurssin työt on tarkoitettu tehtäviksi syyslukukauden aikana. Kurssin aikataulu näkyy tästä.

Arvosteltavat työt:

Huom! Työt 2 ja 5 ovat ns. avoimia laboratoriotöitä ja niihin sisältyy ennakkosuunnitelman laatiminen. Suunnitelma  tulee toimittaa vähintään viikkoa ennen mittausten tekemistä sähköpostitse pdf-tiedostona jollekin vastuuhenkilöistä tarkastettavaksi.  Suunnitelman voi kirjoittaa joko tekstinkäsittelyohjelmaa käyttäen (lue ohje tiedoston saattamisesta suljettuun muotoon) tai käsin.  Käsinkirjoitettu suunnitelma skannataan pdf-tiedostoksi.  Käsinkirjoitetunkin suunnitelman tulee olla siisti. Suunnitelmassa on aina oltava yhteystietoina tekijän sähköpostiosoite.  Vierimistyön vastuuhenkilö on Minna Luoma. Työn Metallin ominaislämpökapasiteetti vastuuhenkilö on Mikko Kivekäs.

Lapputyöt

Paluu oppilaslaboratorion pääsivulle.