21.11.2017

Pohjat.html

Harjoitustyössä Kinematiikan kuvaajat käytettävät pohjatiedostot: