14.01.2019

FYSP1082 Perusopintojen laboratoriotyöt II (2 op)

Yleisiä ohjeita

Tämän laboratoriotyökurssin työt liittyvät aihealueiltaan kurssien FYSP1040 Sähköopin perusteet ja FYSP1050 Sähkömagnetismin perusteet sisältöihin. Kurssin laboratoriotyöskentely pitää sisällään kaksi arvosteltavaa selostustyötä  ja neljä pienempää ns. lapputyötä.  Kurssin kaikki työt  tehdään joko yksin tai työparin kanssa. Parityöskentelyä suositellaan!

Tehtävät työt saa kukin valita alla olevasta listasta tietyin reunaehdoin:

  • Työpakettiin on sisällytettävä töitä kaikista kolmesta alueesta,  sähköopista, sähkömagnetismista ja optiikasta.
  • Työ yleismittareiden käyttäminen on kaikille pakollinen.
  • Ainakin toisen arvosteltavan työn tulee olla avoin työ. Työ 4 on vuorovuosin joko vedentaitekerroin tai linssit. Vuoden 2019 kurssiin kuuluu työ linssit.
  • Lapputöistä vaihtoehto FYSP1082/K5 Oskilloskoopin käyttö on tässä kurssissa tarjolla ainoastaan sellaisille opiskelijoille, jotka eivät suorita kurssia FYSA1110 Fysiikan kokeelliset menetelmät. Vaihtoehdoissa FYSP182/K6 RC-suodattimet ja FYSP1082/3 Vaihtovirtakomponentit käytetään myös oskilloskooppia. Näiden töiden tekemistä tulee edeltää  työ Oskilloskoopin käyttö.

Suositeltava järjestys on se, että töiden tekeminen aloitetaan työstä "Yleismittareiden käyttäminen", koska yleismittareita käytetään useimmissa kurssin töissä. Karkea aikataulu kurssin laboratoriotöille löytyy tästä.

Työt FYSP1082/1 Ohmin laki, vastukset ja kondensaattorit  ja FYSP1082/4 Linssit (ja Veden taitekerroin v. 2018 kurssilla) ovat ns. avoimia töitä. Avoimeen työhön tulee laatia ennakkosuunnitelma siitä, miten mittaus aiotaan toteuttaa. Suunnitelma on toimitettavaa työn vastuuhenkilölle tarkastettavaksi viikkoa ennen mittausten tekemistä sähköpostitse suljetussa muodossa pdf-tiedostona (lue ohje tiedoston saattamisesta suljettuun muotoon).

Arvosteltavista töistä kirjoitetaan ohjeiden mukaiset työselostukset. Työselostuksista annettujen pisteiden keskiarvo määrää kurssin arvosanaan.

Kurssin työvalikoima

Lapputyöt:

Arvosteltavat työt:

Paluu oppilaslaboratorion pääsivulle.