11.04.2018

FYSP110 FYSIIKAN KOKEELLISET MENETELMÄT

Yleisiä ohjeita

Kurssiin sisältyy kaksi lapputyötä, oskilloskoopin käyttö ja oskilloskoopin syventävä käyttö.  Työt saa tehdä parityönä. Suositeltava järjestys on se, että sähköopin työ "Yleismittareiden käyttäminen" tehdään ennen kurssin FYSP110 töitä, koska näissä oletetaan yleismittarin käyttö jo tutuksi.

Kurssin arvosana määräytyy laskuharjoituksista ja tentistä saatujen pisteiden perusteella.

Arvostelu:
Laskuharjoitukset (max 20 p)
Tentti (max 40 p)
Maksimipistemäärä 60 p.

Kurssin läpäisyyn vaaditaan:
a) yhteensä vähintään puolet maksimipistemäärästä
b) laboratoriotyöt tulee olla tehtyinä.

Työohjeet:

 

Paluu oppilaslaboratorion pääsivulle.