12.01.2018

Yleistä opiskelusta

Fysiikan alalla voi Jyväskylän yliopistossa suorittaa luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot sekä filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin jatkotutkinnot. Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä pääaine on fysiikka. Maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Pääaineena voi opiskella fysiikkaa, soveltavaa fysiikkaa tai teoreettista fysiikkaa. Fysiikan opettajan maisterin tutkinnon pääaine on fysiikka. Perustutkinnon jälkeen voit suunnata tutkijan uralle ja jatkaa opintojasi filosofian tohtoriksi. Jatkoulutusopintojen laajuus on 40 opintopistettä

Fysiikka voi suorittaa sivuaineena: kaikille vapaat fysiikan perusopintojen ja aineopintojen sekä fysiikan, soveltavan fysiikan ja teoreettisen fysiikan syventävien opintojen opintokokonaisuudet.