16.01.2018

Fy­sii­kan lai­tok­sen tut­ki­mus

Fysiikan laitoksen tutkimus on kokeellista ja teoreettista perustutkimusta sekä perustutkimukseen pohjautuvaa soveltavaa tutkimusta. Tutkimusta kuvataan yksityiskohtaisemmin laitoksen vuosikertomuksissa ja alla olevissa linkeissä.

Materiaalifysiikan tutkimusaloja ovat mm. kokeellinen, teoreettinen ja laskennallinen nanofysiikka sekä monimutkaisten materiaalien fysiikka. Valtaosa tutkimuksesta tapahtuu Nanoscience Centerissä.

Ydin- ja kiihdytinpohjaisen fysiikan tutkimus on pääosin ydinrakenteen tutkimusta Kiihdytinlaboratoriossa. 
Teoreettisen tutkimuksen kohteita ovat  ydinmallit  ja heikkoihin vuorovaikutuksiin liittyvät ilmiöt. 

Hiukkasfysiikan tutkimuksen kohteena ovat subatomaariset ilmiöt, ja sen pääaloja ovat kosmologia, neutriinofysiikka ja ultrarelativististen raskasionitörmäysten fysiikka.