23.01.2018

Hiukkasfysiikka

Hiukkasfysiikan tutkimuksen kohteena ovat hiukkasfysiikan ilmiömaailma, erityisesti kvarkkigluoniplasma ja neutriinot, hiukkasastrofysiikka ja varhainen maailmankaikkeus sekä kokeellisesti että teoreettisesti. Tärkein yhteistyötaho on fysiikan tutkimuslaitos (HIP), jonka tutkimusohjelmiin merkittävä osa  tutkimuksesta kuuluu. Ryhmät huolehtivat yhteistyössä laitoksen hiukkasfysiikan perusopetuksesta ja jatkokoulutuksesta.

Ryhmämme osallistuu kahteen suureen neutriinofysiikan koehankkeeseen, DUNE-kokeeseen Yhdysvalloissa ja JUNO-kokeeseen Kiinassa. Teoreettisessa tutkimuksissamme selvitämme neutriinojen käyttäytymistä aineessa.

Ryhmämme osallistuu 176 muun tutkimuslaitoksen kanssa yhteiseen ALICE-kokeeseen, jonka päätarkoituksena on tutkia ydin-ydin-törmäyksissä syntyvän alkeishiukkasaineen ominaisuuksia.

Kosmologian ryhmä on keskittynyt pimean aineen ja pimeän energian ongelmiin. Erityisesti olemme tutkineet pimeän energian ongelman ratkaisemista.

 

Tavoitteena on ymmärtää kvarkkien ja gluonien vuorovaikutuksia, ja erityisesti niistä muodostuvan alkeishiukkasaineen, kvarkki-gluoniplasman, tuottomekanismit ja ominaisuudet.