Ryhmämme tutkimusaiheet

Neutriinofysiikan ryhmässämme tutkimme oskillaatioilmiön avulla neutriinojen ominaisuuksia ja käyttäytymistä aineessa. Tutkimuksemme on sekä teoreettista että kokeellista. Neutriino-oskillaatioiden kautta saadaan uutta tietoa neutriinofysiikan tärkeimmistä avoimista kysymyksistä, neutriinojen massojen suuruussuhteista ja mahdollisesta varauspariteetin eli CP-symmetrian rikkoutumisesta. Osallistumme kahteen rakenteilla olevaan suureen kansainväliseen neutriinokokeeseen, DUNE-kokeeseen Yhdysvalloissa ja JUNO-kokeeseen Kiinassa. Teoreettisessa tutkimuksessamme tutkimme, miten näiden uusien koelaitteiden avulla voidaan selvittää uuden neutriinotyypin, steriilin neutriinon, ja hiukkasfysiikan standardimallista poikkeavien vuorovaikutuslajien olemassaoloa.

 

Valitut julkaisut 

Omnibus experiment: CPT and CP violation with sterile neutrinos

Loo, K., Novikov, Y. N., Smirnov, M. V., Trzaska, W., & Wurm, M. (2017)
In Neutrino 2016: XXVII International Conference on Neutrino Physics and Astrophysics (pp. 012183). Journal of Physics: Conference Series, 888. Institute of Physics Publishing.

Optimizing the θ23 octant search in long baseline neutrino experiments.

Das, C. R., Maalampi, J., Pulido, J., & Vihonen, S. (2017).  In Neutrino 2016 : XXVII International Conference on Neutrino Physics and Astrophysics (pp. 012219). Journal of Physics: Conference Series, 888. Institute of Physics Publishing.

Constraining the nonstandard interaction parameters in long baseline neutrino experiments

Huitu, K., Kärkkäinen, T. J., Maalampi, J., & Vihonen, S. (2016). Physical Review D, 93 (5), 053016.

Neutrino physics with JUNO

An, F., An, G., An, Q., Antonelli, V., Baussan, E., Beacom, J., . . . Zou, J. (2016)
Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, 43 (3), 030401.