04.01.2018

Fy­sii­kan lai­tok­sen tut­ki­mus­lait­teis­tot

Jyväskylän yliopiston fysiikan laitos koostuu useista erilaisista tutkimusyksiköistä ja pitää sisällään arvokasta sekä laadukasta infrastruktuuria. Fysiikan laitoksen tutkimuslaboratorioita ovat kiihdytinlaboratorio, elektroniikkalaboratorio ja virtausdynamiikan laboratorio. Laitoksen kokeellista tutkimustoimintaa leimaa vahva panostus uusien tutkimuslaitteiden kehittämiseen ja rakentamiseen.

Fysiikan laitoksen kiihdytinlaboratorio on yksi Suomen suurimmista tutkimusinfrastruktuureista ja se on ainutlaatuinen yksikkö niin kansainvälisellä kuin kansallisellakin tasolla. Se on ainoa iso, kansainvälinen kiihdytinlaboratorio Suomessa. Kiihdytinlaboratorio on yksi kolmesta tutkimusyksiköstä Euroopassa, jotka Euroopan avaruusjärjestö on erityisesti tunnustanut. Yhteistyötä laboratorio tekee järjestön lisäksi lukuisten muidenkin tahojen kanssa. Laboratorion useat meneillään olevat tutkimukset keskittyvät erityisesti ydin- ja hiukkasfysiikkaan, aineen alkuperään. Samalla mittakaavalla ydin- ja hiukkasfysiikan tutkimusta ei Suomessa muualla tehdä. Laboratoriossa vierailee vuosittain useita satoja niin kansainvälisiä kuin kansallisiakin vierailijoita. Se on yksi harvoista kiihdytinlaboratorioista, jotka on liitetty fysiikan laitokseen, mikä tekee siitä erinomaisen koulutusyksikön. Laboratoriossa työskentelee paljon opiskelijoita sekä nuoria tutkijoita, ja paljon tutkimuslaitteistoa sekä -tekniikoita kehitetään paikan päällä.