26.06.2018

Fysiikan lai­tok­sen tohto­rioh­jel­ma

Fysiikan laitoksen tohtoriohjelma on osa Jyväskylän yliopiston tutkijakoulua ja Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tohtorikoulua. Kun tiedekunta hyväksyy jatko-opiskelijan, hänet hyväksytään automaattisesti tohtoriohjelmaan. 

Fysiikan laitoksen tohtoriohjelmaan voi hakeutua joko hakemalla opinto-oikeutta yleisenä jatko-opintojen hakuaikana (haku 1-2 kertaa vuodessa, hakukuulutus julkaistaan tiedekunnan sivuilla), tai hakemalla vapaita tohtorikoulutettavan paikkoja yliopiston työpaikkajärjestelmän kautta (työpaikat ilmoitetaan yliopiston pääsivuilla). Voit myös olla yhteydessä suoraan sopivan alan professoriin ja tiedustella jatko-opintomahdollisuuksista tutkimusryhmässä.

Jatko-opinto-oikeutta haetaan aina tiedekunnalta, joka myös myöntää ja arvostelee tohtorintutkinnot. Hakemukseen tulee liittää motivaatiokirje, (alustava) suunnitelma jatko-opinnoista sekä tutkimussuunnitelma. Lisätietoa löytyy tiedekunnan sivuilta.

Tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa sekä saavuttaa valmiudet itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa. Tavoitteena on myös perehtyä hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin sekä saavuttaa sellainen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemus, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen. Jatko-opintoihin sisältyy opintoja, joiden tarkoitus on tukea tutkimustyötä.