02.02.2018

Fysiikan jatko-opintojen vaatimukset

Opiskelijavalinta

Oikeus jatko-opintojen suorittamiseen fysiikassa myönnetään tiedekunnalle tehtävän hakemuksen perusteella. Haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Hakuilmoitus ja hakuohjeet löytyvät tiedekunnan sivustolta. Valinnassa otetaan huomioon valmis tai valmistumassa oleva maisterin tutkinto (tai muu vastaavantasoinen tutkinto), opintomenestys aiemmissa opinnoissa (vaatimuksena noin taso 4/5), muu kokemus (esimerkiksi tutkimusnäytöt), tutkimussuunnitelman taso ja realistisuus sekä ohjauksen saatavuus ja ohjausresurssit.

Tutkintovaatimukset

Filosifian tohtorin tutkintoa varten jatkokoulutettavan on tuotetettava artikkeliväitöskirja (tyypillisesti 3-5 julkaisua) tai monografiaväitöskirja sekä suoritettava 40 opintopisteen laajuiset jatko-opinnot, jotka koostuvat seuraavista osista:

1) Kurssit ja tentit (vähintään 17 op)
2) Ohjattu opettaminen yliopistossa (enintään 10 op)
3) Tutkimukseen liittyvä käytännön työ ja projektinhallinta (enintään 10 op)
4) Tieteelliset konferenssit ja kesäkoulut ym (enintään 10 op)
5) Tutkimusosaaminen (vähintään 1 op tutkimusetiikkaa) ja viestintäosaaminen (2 op)

Yksityiskohtaiset tutkintovaatimukset ja niihin liittyvät oppimistavoitteet löytyvät opetussuunnitelmasta.

Lisensiaatin tutkinnon vaatimukset ovat muutoin samat, mutta väitöskirjan sijaan tehdään lisensiaatin tutkielma, joka vaativuudeltaan vastaa tyypillisesti yhtä tutkimusjulkaisua.