16.01.2018

Kokeellinen, laskennallinen ja teoreettinen nanofysiikka ja nanoteknologia

Materiaalifysiikan tutkimusalueita ovat nanofysiikka ja -teknologia, laskennallinen nanotiede, monimutkaisten materiaalien fysiikka ja statistinen fysiikka. Kokeellisen nanofysiikka ja nanoteknologianutkimus ryhmät tekevät sekä perustutkimusta että soveltavaa tutkimustyötä nopeasti kasvavalla nanofysiikan alalla. Tulevaisuudessa tutkimuksemme tulee kasvavassa määrin sisältämään poikkitieteellistä tutkimustyötä molekyylitasolla. Teoreettisen ja laskennallisen nanofysiikan tutkimusryhmä paneutuvat nanorakenteiden, kuten atomiklustereiden, pintojen, kvanttipisteiden, matalan dimension rakenteiden sekä muiden nanomittakaavan rakenteiden perustutkimukseen.  Nanotieteen tutkimus tapahtuu Nanoscience Center -tutkimuskeskuksessa, jossa yhdistyy fysiikan, kemian ja biologian alojen huippututkimus. 

Materiaalien rakenne tutkimusryhmä tutkii heterogeenisten materiaalien rakennetta, materiaalien teoreettista ja numeerista mallintamista, virtausmekaniikkaa ja niiden sovelluksia teollisissa ympäristöissä. Ryhmän tärkeimmät työkalut ja menetelmät ovat röntgentomografia, kolmiulotteinen kuva-analyysi ja numeerinen simulointi. Ryhmä hoitaa monipuolista röntgentomografialaboratoriota, joka mahdollistaa materiaalien mikrorakenteen analysoinnin useilla tekniikoilla. Lisätietoja tutkimuksesta ja ryhmistä löytyy alla olevilta sivuilta: