Materiaalien rakenteen tutkimusryhmä tutkii heterogeenisten materiaalien sisäistä rakennetta, materiaalien teoreettista ja numeerista mallintamista, virtausmekaniikkaa ja niiden sovelluksia teollisissa prosesseissa. Ryhmä myös kehittää kolmiulotteiseen kuvantamiseen perustuvia mittausmenetelmiä. Sen tärkeimmät työkalut ja menetelmät ovat röntgentomografia, kolmiulotteinen kuva-analyysi ja numeerinen simulointi. Ryhmän käytössä on monipuolinen röntgentomografialaboratorio, joka mahdollistaa materiaalien mikrorakenteen kolmiulotteisen analysoinnin useilla tekniikoilla.

Röntgentomografialaboratorio

xraytomo.jpg

Röntgentomografialaboratoriolla on käytössään kaksi mikrotomografialaitetta ja yksi nanotomografialaite. Näillä laitteilla pystytään näytettä rikkomatta muodostamaan heterogeenisten materiaalien sisäisestä rakenteesta kolmiulotteinen kuva, jonka erotuskyky voi olla jopa 50 nm. Laboratoriossa tehdään perus- ja soveltavaa tutkimusta liittyen sisärakenteeltaan monimutkaisten materiaalien kuten komposiittien ja uusien biopohjaisten materiaalien kehitykseen. Lisäksi tutkitaan mm. kastumista ja sen aiheuttamia muodonmuutoksia tällaisissa materiaaleissa. Laboratoriossa tehdään myös yritysten palvelututkimusta. Lisää tietoa käytettävissä olevista laitteista ja meneillään olevista tutkimushankkeista saa ryhmän englanninkielisiltä sivuilta.

Selected publications

Time-resolved X-ray microtomographic measurement of water transport in wood fibre reinforced composite material

Arttu Miettinen, Tero Harjupatana, Markku Kataja, Stefania Fortino, Kirsi Immonen
IOP Conference series: Materials Science and Engineering 139 (2016)

Discrete Element Model for Viscoelastic Materials with Brittle Fracture: Applications on Glacier Dynamics

Timo Riikilä
Deparment of Physics, Univ. of Jyväskylä, Res. Rep. 2/2017, (2017) (Doctoral Thesis)