16.01.2018

Teoreettinen ja laskennallinen nanotiede

Nanotutkimusta voidaan tehdä paitsi kokeellisesti, myös teoreettisesti ja laskennallisesti. Nanotiedekeskuksessa toimii seitsemän teoreettisen ja laskennallisen nanotieteen tutkimusryhmää, joista viisi fysiikan laitoksella. Laskennallisten ryhmien pääpaino on atomiryppäiden ja yhden tai muutaman atomikerroksen paksuisten tasomaisten nanorakenteiden tutkimuksessa.

Monen kappaleen kvanttiteorian ryhmä kehittää teoreettisia menetelmiä vahvojen elektronivuorovaikutusten mallintamiseen molekyläärisissä ja kiinteissä rakenteissa, etenkin epätasapainotilanteissa. Teoreettisen nanofysiikan ryhmät tekevät malleja suprajohtaville ja magneettisille nanorakenteille ja tutkivat avoimia kvanttisysteemeitä sekä topologisia materiaaleja.

Tutkimusryhmät ovat: