Tutkimusryhmä

FIDIPRO projekti oli alkujaan Suomen Akatemian rahoittama projekti vuosina 2007-2017, prof. Jacek Dobaczewskin toimiessa ryhmän vetäjänä. Varsinaisen FIDIPRO rahoituskauden jälkeen ryhmässä toimineet tutkijat jatkavat toimintaa aiempien tutkimussuuntien pohjalta. Ryhmän tutkimus keskittyy teoreettisten ydinrakennemallien kehittämiseen, pohjautuen tiheysfunktionaaliteoriaan, ja niiden soveltamiseen erilaisiin ydinfysiikan ilmiöihin. FIDIPRO projektin tutkimus tapahtuu läheisessä yhteistyössä fysiikan tutkimuslaitoksen ydinrakenneteoriaprojektin kanssa.

Lisää tietoa ryhmän tutkimuksesta englanninkielisillä sivuilla.