In English: https://www.jyu.fi/igisol

Eksoottiset ytimet ja ionisuihkut -tutkimusryhmä tunnetaan myös IGISOL- tai ioniohjaintutkimusryhmänä. Nimi tulee IGISOL (Ion Guide Isotope Separator On-Line) -massaerottimesta.  Massaerotin on omanlaatuisensa, koska sen ionilähteenä on Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksessa jo 1980-luvulla kehitetty ioniohjain (ion guide), jolla voidaan tuottaa ioneja mistä tahansa alkuaineesta. "On-line" puolestaan tarkoittaa sitä, että laitteistolla massaeroteltavat ionit tuotetaan suoraan JYFL:n kiihdyttimillä synnytetyillä ydinreaktioilla.  Näin päästään tutkimaan kaikkein lyhytikäisimpiäkin reaktiotuotteita,  Ihan oikeaa tutkimusta on tehty mm. 114Ag-ytimen isomeeriseen tilaan, jonka elinaika on alle 2 millisekuntia.  Laitteiston toimintaa kehittääksemme olemme massalajitelleet isomeereja, joiden elinikä on jopa alle 100 mikrosekuntia. 

Selected publications

3decadesOFigisol.jpegIGISOL Portrait - three decades of research

The "IGISOL Portrait - three decades of research" is a collection of articles describing the research conducted using the ion guide technique at IGISOL.

Ion traps in nuclear physics—Recent results and achievements

T. Eronen, A. Kankainen, and J. Äystö, Progress in Particle and Nuclear Physics 91, 259-293 (2016)

Laser spectroscopy for nuclear structure physics

P. Campbell, I.D. Moore and M.R. Pearson, Progress in Particle and Nuclear Physics 86, 127-180 (2016)