15.09.2017

Akvaattisista tieteistä vesistöjen asiantuntijaksi

Miksi kala on sairas? Paljonko Päijänteessä on taimenia? Mitä vesistössä tapahtuu, kun sinne valuu jätevettä? Voisiko rapuja kasvattaa?

Jos sinua kiinnostavat monenlaiset vesiin, vesistöihin ja vesieliöihin liittyvät kysymykset, hae akvaattisten tieteiden maisteriohjelmaan. Akvaattiset tieteet ovat hyvä esimerkki alasta, jossa voit opiskella todelliseksi moniosaajaksi. Näkökulmasi voi olla yhtä hyvin luonnontieteellinen, taloustieteellinen tai yhteiskuntatieteellinen. Sinä päätät!

Akvaattisisten tieteiden ammattilaiset tuntevat monipuolisesti veteen ja vesiluontoon liittyviä fysikaalisia ja biologisia ilmiöitä, lainalaisuuksia ja käsitteitä. Kiinnostuksen kohteina ovat vesistöt puroista järviin ja vesieliöt kuten mikroskooppiset levät tai kalat sekä niiden loiset. Tärkeitä näkökulmia ovat eri tekijöiden väliset vuorovaikutukset ja ihmistoiminnan vaikutus niihin sekä vesistöjen suojelu ja kestävä käyttö. Akvaattisissa tieteissä yhdistyvät monet tieteenalat luonnontieteistä yhteiskunta ja taloustieteisiin. Opiskelussa ovat tärkeässä osassa luento-opetuksen lisäksi erilaiset kenttä- ja harjoituskurssit. Akvaattisissa tieteissä pääset harjoittelemaan vesinäytteiden ottoa ja analysointia tai vaikka sukellusta.

Tutkimuksen painopisteinä akvaattisissa tieteissä on vesiekosysteemien toiminta ja muutokset sisävesissä, vesieläinten loiset ja taudit sekä kalatalous, kuten siikakalojen tutkimuksen ja kannanseurannan kehittäminen.  Akvaattisissa tieteissä tutkitaan myös vesieläinten ekologiaa ja biologiaa sekä ympäristötekniikkaa, erityisesti metaania hyödyntävää jätevesien puhdistustekniikkaa ja typenpoiston tehostamista.

Akvaattisia tieteitä opiskelemalla voit toimia esimerkiksi kalatalouden tai kalastusmatkailun kehittämisen, kalatalousalueiden suunnittelun tai vesistöjen kunnostuksen parissa. Voit työllistyä myös asiantuntijatehtäviin kartoittamaan uusien hankkeiden vaikutuksia vesistöön. Sinulla on myös hyvät mahdollisuudet jatkaa opintojasi tohtoriopiskelijana, jolloin voit toimia tutkijana yliopistoissa tai tutkimuslaitoksissa.