28.02.2018

Biologia on oppi elämästä

Miksi ihminen palaa auringossa? Laskeeko meren suolapitoisuus jäätiköiden sulamisen takia? Miten pikkunisäkkäät pärjäävät lumen alla? Kuinka paljon lumi eristää, ja mitä kasveille tapahtuu talven aikana?

 

Mikäli innostut luonnosta ja ympäristön havainnoinnista, hae opiskelemaan biologiaa! Luonnontieteenä biologia tutkii elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita molekyylien rakenteista aina ekosysteemien toimintaan asti. Se tuottaa uutta tietoa elollisen luonnon monimuotoisuudesta, kestävän kehityksen edistämisestä ja ympäristökysymyksistä.

Biologialle tieteenä on ominaista havainnointiin ja kokeellisuuteen perustuva tiedonhankinta. Opintoihin sisältyy luentoja, demonstraatioita ja kirjallisuuteen perehtymistä sekä erityisesti käytännön kursseja niin laboratoriossa kuin ulkona luonnossa. Maastotyöskentelyn ja oppilastöiden avulla opitaan esimerkiksi lajinmääritystä, mittaus- ja tutkimusmenetelmiä sekä luonnon ilmiöitä. Opetus perustuu uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen ja perehdyttää opiskelijat alan tärkeimpiin tutkimusmenetelmiin ja biologian teorioihin.

Biologit toimivat asiantuntijoina ympäristöön ja luontoon liittyvissä kysymyksissä ja työllistyvät usein kuntien tai valtion palveluksessa. Saatat työllistyä esimerkiksi Metsähallitukselle ympäristönsuojeluun sekä kaavoitukseen liittyviin hankkeisiin tai ELY-keskuksen ympäristöön liittyviin projekteihin. Suomessa biologeja on työllistänyt myös kaivostoimintaan tai energiatalouteen liittyvät hankkeet. Tutkijan työstä kiinnostuneille yliopisto tarjoaa loistavat puitteet jatko-opiskeluun.

Biologian oppiaineesta voit hakeutua myös opiskelemaan nanotieteitä.

Lisätietoa löydät opintopolusta sekä bio- ja ympäristötieteiden laitoksen sivuilta.