15.09.2017

Ekologia ja evoluutiobiologia - oppi luonnontaloudesta

Mikä on muurahaisten merkitys metsässä? Onko susia liikaa? Miksi lupiini tai supikoira leviävät niin nopeasti? Miten erotat mehiläisen ampiaisesta? Miksi osa taudeista on vaarallisempia kuin toiset?

Hae opiskelemaan ekologiaa ja opi eliöiden ja ympäristön vuorovaikutussuhteesta. Ekologiassa pääset tutkimaan eliöiden määriä, levinneisyyttä ja niihin vaikuttavia ympäristötekijöitä. Lisäksi tutkimuskohteena ovat eliöiden alueelliseen jakautumiseen vaikuttavat tekijät. Ekologiaan liittyy vahvasti evoluutio, jolla tarkoitetaan ajan mittaan luonnonvalinnan ja sattumatekijöiden vaikutuksesta tapahtuvaa muutosta eliöpopulaatioiden ominaisuuksissa. Ekologian ja evoluutiobiologian tutkimus on hyvin laaja-alaista. Tutkimuskohteet kattavat niin DNA-, eliö-, populaatio- kuin ekosysteemitason.

Ekologiasta ja evoluutiobiologiasta valmistuneet opiskelijat työskentelevät esimerkiksi luonnonsuojelualueiden suunnittelussa, uhanalaisten lajien suojelussa, tutkijoina sekä uusiutuvien luonnonvarojen käytön suunnittelussa. Lisäksi ekologista tietoa käytetään arkipäivän asioissa mm. kompostin ja kasvimaan hoidossa, kierrätyksessä tai kulutusta koskevissa valinnoissa.

Ekologian opiskelu on hyvin luonnonläheistä ja opiskelu sisältää paljon kenttätyötä, jolloin pääset metsään tunnistamaan maastotyyppejä ja niille tyypillisiä lajeja, keräämään eliö- ja maaperänäytteitä sekä opettelemaan lajitunnistusta. Opinnot sisältävät myös laboratoriotyöskentelyä ja kerättyjen näytteiden analysointia sekä luentoja. Biologian alalle valittu opiskelija valitsee ensimmäisen vuoden aikana pääaineekseen ekologian ja evoluutiobiologian, solu- ja molekyylibiologian, akvaattiset tieteet, ympäristötieteen tai nanotieteiden koulutusohjelman. (linkitä)

Katso myös videot Akvaattisten ekosysteemien sekä ympäristön ja luonnonvarojen tutkimuksesta sekä Myyrätutkimuksesta Konneveden tutkimusasemalla.