28.02.2018

Fysiikka teknologisen yhteiskunnan perustana

Miten revontulet syntyvät? Miksi taivas on sininen? Mitä yhteistä on liikunnalla ja fysiikalla?

 

Tiesitko, että ilman fysiikan tuntemusta matkapuhelimet eivät toimisi, autot eivät kulkisi eivätkä lentokoneet pysyisi ilmassa? Tule siis opiskelemaan alaa, joka on kaiken luonnontieteen ja nykyisen teknologisen yhteiskunnan perusta. Fysiikka on laaja tieteenala, jonka perustutkimuksen pohjalta luodaan koko ajan uutta teknologiaa. Fysiikka tutkii aineen, energian, avaruuden ja ajan käyttäytymistä sekä näihin liittyviä lainalaisuuksia kokeellisin ja teoreettisin menetelmin.

Opiskellessasi Jyväskylän yliopistossa voit tutustua esimerkiksi ydin- ja kiihdytinfysiikkaan, nano- ja materiaalifysiikkaan sekä hiukkasfysiikkaan ja kosmologiaan. Aktiivista tutkimustyötä tekevät opettajat seuraavat alan uusimpia virtauksia ja takaavat näin opetuksen laadun. Meillä et myöskään jää yksin laskuharjoitusten kanssa, sillä harjoituksia ratkotaan usein ryhmissä. Lisäksi opinnot tarjoavat käytännön työskentelyä, sillä pääset tutkimaan fysiikan ilmiöitä myös laboratoriossa.

Fyysikkona voit työllistyä esimerkiksi asiantuntijaksi lääkekehityksen, tuotekehityksen tai tietokonemallinnusten pariin yrityksiin ja tutkimuslaitoksiin. Voit valmistua myös fysiikan opettajaksi. Osa valmistuneista työskentelee tutkijoina myös yliopistoissa tai vastaavissa tutkimusorganisaatioissa tähdäten tohtorin tutkintoon. Yliopistomme tarjoaa loistavat puitteet jatko-opiskeluun.

Fysiikan oppiaineesta voit hakeutua myös opiskelemaan nanotieteitä.

Lisätietoa löydät opintopolusta sekä fysiikan laitoksen sivuilta!

Katso myös videot: