Biologian valintakoe 2014, vastausten selkeys ja loogisuus