28.02.2018

Luonnonvarat ja ympäristö – kohti kestävämpää kehitystä

Mitä vesistössä tapahtuu, kun sinne valuu jätevettä? Miksi kala on sairas? Uhkaako merenpinnan nousu saarivaltioita? Miksei elohopeaan saa koskea?

 

Jos olet kiinnostunut maa- ja vesiekosysteemien rakenteista ja toiminnasta sekä ihmistoiminnan vaikutuksista ekosysteemeihin sekä hyödynnettäviin resursseihin, tämä on alasi! Luonnonvarat ja ympäristö -kandidaattiohjelmassa opit aihealueen peruskäsitteet, teoriat ja tietotarpeet sekä perustiedot luonnonvarojen hyödyntämisen ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden periaatteista. Opinnoissa yhdistyvät maa- ja vesiekosysteemitutkimus sekä metsien, vesien ja valuma-alueiden luonnonvarojen suojelu ja käyttö. Maisterivaiheessa voit erikoistua akvaattisiin tieteisiin tai  ympäristötieteeseen. Yliopisto tarjoaa myös loistavat puitteet jatko-opiskeluun.

Lisätietoa löydät opintopolusta sekä bio- ja ympäristötieteiden laitoksen sivuilta.

Katso myös videot: