18.10.2018

Luonnonvarat ja ympäristö – kohti kestävämpää kehitystä

Mitä vesistössä tapahtuu, kun sinne valuu jätevettä? Miksi kala on sairas? Uhkaako merenpinnan nousu saarivaltioita? Miksei elohopeaan saa koskea?

 

Jos olet kiinnostunut maa- ja vesiekosysteemien rakenteista ja toiminnasta sekä ihmistoiminnan vaikutuksista ekosysteemeihin sekä hyödynnettäviin resursseihin, tämä on alasi! Luonnonvarat ja ympäristö -kandidaattiohjelmassa opit uusia ratkaisuja kohti kestävämpää ja elinvoimaista resurssitehokasta ja vähähiilistä tulevaisuutta. Opit aihealueen peruskäsitteet, teoriat ja tietotarpeet sekä perustiedot luonnonvarojen hyödyntämisen ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden periaatteista. Opinnoissa yhdistyvät maa- ja vesiekosysteemitutkimus sekä metsien, vesien ja valuma-alueiden luonnonvarojen suojelu ja käyttö. Maisterivaiheessa voit erikoistua akvaattisiin tieteisiin tai  ympäristötieteeseen. Yliopisto tarjoaa myös loistavat puitteet jatko-opiskeluun.

Opinnot valmistavat sinua asiantuntijatyöhön esimerkiksi yritysten, teollisuuden ja tutkimuslaitosten palvelukseen sekä ympäristönsuojeluun, maan käyttöön ja rakentamiseen liittyviin hankkeisiin. 

Lisätietoa löydät opintopolusta sekä bio- ja ympäristötieteiden laitoksen sivuilta.

Katso myös videot: