05.03.2019

Tilastotiede - sattuman hallintaa

Kuinka sademetsän puulajien jakautumista voidaan arvioida? Miten saadaan varmuus siitä, että uusi lääke on parempi kuin edellinen?

 

Jos olet kiinnostunut todennäköisyyksistä ja sattuman hallinnasta, tilastotiede on sinun juttusi! Tilastotieteessä tarkastelet epävarmuuden hallintaa analysoimalla ja mallintamalla reaalimaailman numeerisia havaintoaineistoja. Tarkasteltavasta ongelmasta tehdään aineiston perusteella tilastollisia päätelmiä ja ennusteita. Tällä erityisosaamisella on laajaa kysyntää elinkeinoelämässä, kuten teollisuuden laadunohjauksessa, markkinointitutkimuksissa sekä rahoitus- ja vakuutusalalla. Tilastotieteilijät työllistyvät myös mm. lääketieteen, biotekniikan, tietotekniikan ja taloustieteen aloilla. Lisäksi voit toimia esimerkiksi ympäristö-, metsä-, maatalous-, kalastus-, ja riistantutkimuksen parissa. Yliopistomme tarjoaa loistavat puitteet myös jatko-opiskeluun.

Tilastotieteen sovellusaloja on lukemattomasti. Tilastotieteilijänä voit päästä tutkimaan esimerkiksi hirvipopulaation kannanarviointia, lukijan silmänliikkeiden mallinnusta ja huoneilman radonpitoisuuden mittaamista sekä laadunvalvontaa ja tuotekehittelyä metalliteollisuudessa.

Uudet opiskelijat aloittavat matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelmassa ilman valittua opintosuuntaa, mutta suuntautuminen oman kiinnostuksen mukaan on mahdollista jo ensimmäisestä vuodesta alkaen.

Lisätietoa löydät opintopolusta sekä matematiikan ja tilastotieteen laitoksen sivuilta.

Tutustu myös videoihin ja podcasteihin