04.01.2018

Ympäristötieteissä teoria ja käytäntö yhdistyvät

Tiesitkö, että muovin hajoaminen voi kestää jopa 1000 vuotta? Uhkaako merenpinnan nousu saarivaltioita? Miksei elohopeaan saa koskea? Mikä on kasvihuoneilmiö?

 

Jos olet kiinnostunut ympäristöstä ja ympäristöongelmien ratkomisesta, ympäristötiede on alasi. Jyväskylän yliopiston ympäristötieteen oppiaineessa tarkastelet ihmisen ja luonnon välistä vuorovaikutusta, kuten ympäristöongelmien syitä ja ratkaisukeinoja tai ihmisten toimien ympäristövaikutuksia.

Ympäristötieteen perusta on luonnontieteissä, mutta se käsittää myös sosiaalitieteitä, taloustiedettä ja hallinnollisia tieteitä. Ympäristötiede on kiinteästi liitetty ympäristöteknologiaan, jonka tavoitteena on hyödyntää erilaisia teknisiä ratkaisuja ympäristön laadun ja ihmisen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Ympäristötieteen opiskelu Jyväskylän yliopistossa tapahtuu osittain yhdessä mm. biotieteiden ja kemian kanssa. Ympäristötieteiden opiskelu ei ole vain luennoilla istumista, sillä opinnoissa pääset toiminaan myös käytännössä. Meillä opiskelijat viettävät aikaa ulkona keräten näytteitä metsistä ja vesistöistä. Opinnot sisältävät myös laboratoriotyöskentelyä ja kerättyjen näytteiden analysointia.

Ympäristötieteistä valmistuneet opiskelijat voivat hakeutua esimerkiksi ylitarkastajiksi, ympäristöasiantuntijoiksi, tutkijoiksi tai suunnittelijoiksi valtionhallinnon eri organisaatioihin, kuten ministeriöihin, Metsähallitukseen ja alueellisiin ELY-keskuksiin. Yksityisissä yrityksissä työskentelevät toimivat muun muassa suunnittelijan, ympäristöasiantuntijan, ympäristöinsinöörin, projektiassistentin ja -koordinaattorin sekä ympäristöpäällikön tehtävissä. Tutkimuksesta kiinnostuneet voivat valmistuttuaan jatkaa opintojaan jatko-opiskelijoina.

Opetus sisältää luentoja, demonstraatioita, seminaarityöskentelyä ja itsenäistä opiskelua. Opinnoissa on myös laboratorioharjoituksia ja tavoitteena on hyödyntää erilaisia teknisiä ratkaisuja ympäristön laadun ja ihmisen hyvinvoinnin turvaamiseksi.