10.09.2018

Päivän tutkijana Kemian laitoksella

WP_20180818_11_49_05_Pro.jpg

Innostuneet stipendiaatit vierailivat tutkijapäivässä

Keski-Suomen Kemistiseura ry on yhdessä Kemian laitoksen kanssa jakanut vuodesta 2010 alkaen vuosittain viisi kannustusstipendiä kemiasta kiinnostuneelle ja sitä harrastavalle alakoulun 5. tai 6.luokkalaiselle. Osana stipendistä palkitut viettävät vanhempiensa kanssa Päivän Tutkijana Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella.

 

Tämän vuotinen vierailupäivä toteutettiin yhdessä Keski-Suomen LUMA-keskuksen kanssa lauantaina18.8.2018.  Kemian laitokselle saapui kolme innokasta alakoulustipendiaattia vanhempineen.

Päivä käynnistyi Keski-Suomen LUMA -keskuksen johtajan professori Jan Lundellin tervehdyksellä. Tohtorikoulutettava Juha Siitonen kertoi aluksi omasta innostuksestaan kemiaa kohtaan ja miten hänestä tuli kemisti. Esityksensä lopuksi Juha mainitsi turvallisuusasiat, jotta oikeilta kemikaalivahingoilta vältyttäisiin: laboratoriossa pitkät hiukset on sidottava ja päällä on pidettävä työtakkia, suojalaseja ja hanskoja. Työturvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä synteesit ja analyysit ovat vähintään lukiotasoisia ja välineet tutkimuslaboratoriossa käytettäviä. Ennen töiden aloittamista ja laboratorioon pääsyä Keski-Suomen Kemistiseuran varapuheenjohtaja Pirjo Häkkisen mainitsi muutamista käytännön asioista.

Into oli käsin kosketeltavaa

Laboratoriotöitä varten jokainen stipendiaatti sai henkilökohtaisen ohjaajan vanhempien toimiessa auttavina käsinä. Stipendiaattien ohjaajina toimivat Juha Siitonen, Pirjo Häkkinen sekä tutkijatohtori Anssi Peuronen. Näin stipendiaatit saivat mahdollisimman laajaa, henkilökohtaista ja asiantuntevaa opastusta. Kaikki palkitut olivat innokkaita, hyvin aktiivisia tekemään töitä ja kyselivät paljon töihin liittyviä kysymyksiä. He kirjoittivat havaintoja muistiin täsmällisesti ja tarkasti heille jaettuihin tehtävämonisteisiin. Erityisen mieleistä oli, että päivän aikana valmistetun tuotteen sai ottaa mukaan kotona suoritettavia jatkotutkimuksia varten.

Töiden suorittamiseen oli varattu runsaasti aikaa. Aamupäivän aikana syntetisoitiin eli valmistettiin kuparin pinnalle muodostuvaa patinaa kuparisulfaatin avulla. Iltapäivällä tehtiin tutkimusanalyysi laitokselle lähetetyistä näytteistä. Näytteitä käsiteltiin kolmella eri tavalla, testattiin kokeellisesti ja määritettiin IR-spektri sekä rakennettiin molekyylimalli. Omakohtaisen tutkijantyöhön tutustumisen käytännön tekemisen kautta toivotaan kannustavan nuorten harrastuneisuutta ja lisäävän heidän aktiivisuuttaan koulun kemian opetuksessa.

Päivän päätteeksi Peurosen Anssi esitteli vieraille laitoksen tutkimuslaitteita ja kertoi tämänhetkisistä tutkimuksista. Päivä Tutkijana kemian laboratoriossa oli jokaisen mielestä antoisa kokemus, koska työskentely tapahtui oikeassa paikassa ja oikeilla välineillä. Palkitut tekivät työnsä sellaisella antaumuksella ja pieteetillä, että heistä kuulemme vielä. Kaikki sanoivat tekevänsä jatkotutkimuksen vielä kotona ja näyttävänsä työvihkon yläkoulun kemian opettajalle. Päivän anti oli kolmen kemiasta kiinnostuneen ja mahdollisesti tulevan kemistin ohjaus.

 

Teksti: Pirjo Häkkinen

Kuva: Jan Lundell