29.03.2019

Henkilöstö ja hallinto

Johtajat

Toimisto

Koko hen­ki­lö­kun­ta

Johtoryhmä ja työryhmät

  • Johtajan ja varajohtajien tukena toimii päätutkimusryhmien johtajien muodostama johtoryhmä, jonka rooli on neuvoa antava. Lisäksi laitoksella toimii muita työryhmiä esimerkiksi opetuksen kehittämistarkoituksessa. 
Dosentit

 

Ideakanava: Kemian laitoksen tilojen visionti tulevaa remonttia varten