18.01.2018

Juu­ri oi­kean­lais­ta ke­mi­aa

Vastaa yhteiskunnan ja ympäristömuutosten aiheuttamiin haasteisiin opiskelemalla kemiaa!

 

Innostava ja yhteisöllinen opiskeluympäristö sekä teoriaa ja käytäntöä yhdistelevä koulutusohjelma tempaisee sinut mukaansa kemistien asiantuntevaan joukkoon. Kemian opetus, tutkimus sekä teollisuus ovat aloja, joille kaivataan uusia osaajia. Oli kiinnostuksen kohteesi ympäristöön, uusiutuvaan energiaan, lääketeollisuuteen, elektroniikkaan tai opetustyöhön liittyvä, kemian opiskelu johdattaa sinut mielenkiintoisten ilmiöiden pariin. Vain kiinnostuksesi on rajana!

Yhteisöllistä opiskelua

Kemian opintojen perustan muodostavat kaikille yhteiset opinnot kahden - kolmen opiskeluvuoden aikana. Opetus painottuu epäorgaaniseen ja analyyttiseen, fysikaaliseen sekä orgaaniseen kemiaan ja nanotieteisiin. Lisäksi mahdollista on opiskella kemian aineenopettajaksi. Maisterivaiheessa opintojen painoalaksi valitaan joko rakenne- ja synteesikemia, spektroskopia ja laskennallinen kemia, uusiutuvat luonnonvarat ja elinympäristön kemia, kemian opettajan opintosuunta tai nanotieteet. Maisterin tutkinnon jälkeen on mahdollista jatkaa opintojaan tutkijakoulutuksessa lisensiaatin- ja tohtorintutkintoon. Meillä opiskelu ei ole työlästä yksin puurtamista, sillä opinnot sisältävät luentojen ja tenttien lisäksi laboratoriotöitä, demoja ja laskuharjoituksia pienryhmissä sekä seminaareja. Lisätietoa hakemisesta löydät täältä!