22.11.2018

Laboratorio-opetus

Kemia on kokeellinen luonnontiede sisältäen paljon laboratoriotöitä. Laboratoriossa pääset käytännössä näkemään, miten ilmiöt kemian maailmassa tapahtuvat. Laboratoriotyöt havainnollistavat luennoilla esitettyjä asioita ja ilmiöitä. Lisäksi pääset tutustumaan välineisiin ja mittauslaitteisiin sekä kemikaalien turvallisen käyttöön. Laboratoriotyöt lisäävät loogista ajattelua, ongelmanratkaisutaitoa, ryhmätyötaitoja, koesuunnittelua ja tulosten tulkintaa.

Laboratorioselostus 

Laboratorioselostus on oleellinen osa jokaisen kemistin työtä toimiipa hän sitten opettajana koulussa, tutkijana yliopistossa tai teollisuuden palveluksessa. Kemian laboratoriotyöt tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden harjoitella tieteellisen tekstin tuottamista ja raporttien kirjoittamista.

Laitetekniikkaopetus

Kemistin työssä analyysilaitteiden, -menetelmien ja -tekniikoiden tuntemus on tärkeää. Laitetekniikkaopetuspakettiin on koottu kemian laitoksella järjestettäviä kursseja, joilla tutustutaan erilaisiin analyysitekniikoihin ja tutkimusmenetelmiin. Kursseilla käsitellään sekä menetelmien teoreettisia perusteita että laitteiden käyttöä kemiallisessa tutkimuksessa ja analytiikassa. Erityinen painoarvo on myös saatujen mittaustulosten analysointiin liittyvällä opetuksella.