18.01.2018

Yleistä opiskelusta


Kemian laitoksen monipuolinen opintotarjonta takaa vankan pohjan tuleville kemisteille ja kemian opettajille. Kandidaattivaiheen opinnot antavat välineitä ymmärtää kemian ilmiöiden perusteita ja ne opettavat kokeellisia työmenetelmiä, tiedonhankintaa, yhteistyötaitoja ja tulosten raportointia. Maisterivaiheessa syvennetään osaamista valitun opintosuunnan aihealueelta, rakennetaan asiantuntijuutta sekä paneudutaan opinnäytteen kautta tutkimuksen tekoon.

Opintojen suunnittelu on tärkeä osa tutkintoa. Opintojen alussa opiskelijat jaetaan kandidaattivaiheen hops-ryhmiin, ja oman opintoneuvojan eli hops-ohjaajan tuella opintojen kulkua suunnitellaan. Kandidaattivaiheen lopulla siirrytään maisterivaiheen hops-ryhmiin, jossa opiskelijoilla myös on oma, nimetty hops-ohjaaja. Myös suoraan maisterivaiheeseen tulevilla opiskelijoilla on oma hopsaaja. Tukea opintoihin on tarjolla koko opintojen ajan, ja oman opintoneuvojan lisäksi apua voi aina kysyä myös laitoksen koulutussuunnittelijalta tai hyviksiltä.