20.12.2017

Ke­mian lai­tok­sen tut­ki­musin­fra­struktuu­ri

Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen modernit ja hyvin varustellut laboratoriot mahdollistavat korkeatasoisen, kansainvälisen tutkimusyhteistyön ja opetuksen, sidosryhmille tarjottavaa monipuolista ja asiantuntevaa konsultaatiopalvelua palvelututkimusta unohtamatta.

kemia_tutkimus.jpg

Laitoksella toimii useita eri kemian osa-alueisiin keskittyviä laboratorioita, joiden alansa kansainvälistä huippua oleva henkilöstö ylläpitää aktiivisesti omaa osaamistaan sekä kouluttaa jatkuvasti uusia asiantuntijoita. Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen synteesilaboratorioissa hallitaan niin monimutkaisten luonnonaineiden ja erittäin reaktiivisten pääryhmien alkuaineita sisältävien yhdisteiden vaatimat erikoistekniikat kuin supramolekulaaristen systeemien synteesitkin. Vuonna 2016 päivitetty NMR-laboratorio, jossa on mm. Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen kolmoisresonanssimittapäällä varustettu 800 MHz NMR-spektrometri, tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet rakenneanalyyttisiin määrityksiin liuos- ja kiinteässä tilassa. Rakennekemian vahvuusalueen puitteissa toimivat röntgenkristallografia- ja massaspektrometrialaboratoriot mahdollistavat laajat kiinteän tilan ja kaasufaasikemian tutkimushankkeet.

Laitoksen analytiikkalaboratorioissa hallitaan erityisesti metallianalytiikkaan käytettyjen ICP- ja AAS-tekniikoiden lisäksi termoanalytiikka sekä soveltavan kemian laboratorion monipuoliset puunjalostus- ja paperiteollisuuden tarpeisiin soveltuvat analyysit. IR-, UV-Vis- ja Raman-spektrometrien lisäksi optisen spektroskopian laboratoriossa hyödynnetään lasersäteitä lukuisilla eri tavoilla. Monipuoliset mikroskopiatekniikat (SEM, TEM, AFM) sopivat useimpien näytteiden kuvantamiseen, ja laaja molekyylimallinnuksen asiantuntijajoukko etsii teoreettisin keinoin ratkaisuja tutkimusongelmiin. Keski-Suomen LUMA-keskus ja opettajankoulutuslaboratorio tarjoavat mahdollisuuksia koululaisvierailuille ja opettajien täydennyskoulutukselle.