16.01.2018

Kemian laitoksen tohtoriohjelma

Kemian laitoksen tohtoriohjelma on osa Jyväskylän yliopiston tutkijakoulua ja Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tohtorikoulua. Kun tiedekunta hyväksyy jatko-opiskelijan, hänet hyväksytään automaattisesti tohtoriohjelmaan. Kemian laitoksen tohtorikoulutuksen johtajana toimii professori Karoliina Honkala.

Kemian laitoksen tohtoriohjelmaan voi hakeutua joko hakemalla opinto-oikeutta yleisenä jatko-opintojen hakuaikana (haku 1-2 kertaa vuodessa, hakukuulutus julkaistaan tiedekunnan sivuilla), tai hakemalla vapaita tohtorikoulutettavan paikkoja yliopiston työpaikkajärjestelmän kautta (työpaikat ilmoitetaan yliopiston pääsivuilla). Voit myös olla yhteydessä suoraan sopivan alan professoriin ja tiedustella jatko-opintomahdollisuuksista tutkimusryhmässä.

Jatko-opinto-oikeutta haetaan aina tiedekunnalta, joka myös myöntää ja arvostelee tohtorintutkinnot. Hakemukseen tulee liittää motivaatiokirje, (alustava) suunnitelma jatko-opinnoista sekä tutkimussuunnitelma. Lisätietoa löytyy tiedekunnan sivuilta.

Tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa sekä saavuttaa valmiudet itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa. Tavoitteena on myös perehtyä hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin sekä saavuttaa sellainen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemus, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.

Jatko-opintoihin sisältyy opintoja, joiden tarkoitus on tukea tutkimustyötä. Tieteellisen jatkokoulutuksen opintojen lisäksi tohtorikoulutukseen otetun opiskelijan tulee laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti. Väitöskirjojen laatimisessa noudatetaan yliopiston väitöskirjavaatimuksissa määriteltyjä periaatteita. Väitöskirjojen laajuus on mitoitettava siten, että tohtorintutkinto voidaan suorittaa neljässä vuodessa kokopäiväistä työtä tehden.