20.09.2018

Jatko-opinnot ja tutkinnon rakenne

 Jatko-opinnot 2017-2020

 Jatko-opinnot ennen syksyä 2017

Ennen syksyä 2017 jatko-opintonsa aloittaneet voivat 31.7.2020 asti tehdä tutkintonsa aiempien vaatimusten mukaan (rehtorin päätös siirtymäsäännöistä). 

 • Vuoden 2017 syksyyn asti voimassa olleen tutkintorakenteen mukaan jatko-opinnot ovat 60 op. Niihin kuuluu vähintään 30 op pääaineeseen liittyviä syventävien opintojen tasoisia opintoja ja loput pääainetta ja tutkimustyötä tukevia opintoja. Jatko-opinnot voidaan korvata toisen kemian alan 60 op:n syventävällä sivuainekokonaisuudella mikäli se on tutkimusaiheen kannalta tarpeellista. 
 • Työstä, esitelmistä jne jatko-opintoihin saatavat opintopisteet (vanhojen tutkintorakenteiden mukainen pisteytys)
 • Epäorgaanisen ja orgaanisen kemian syventävä sivuainekokonaisuus:
  • sivuaineen erikoistyö, 24 op
  •  sivuaineen laboratoriotöitä 10 op
  •  sivuaineen syventäviä opintoja 13 op
  •  pääaineen syventäviä opintoja 13 op
   • Opintosuunnitelmasta sovittava molempien osastojen ohjaajien kanssa
   • Lisäksi jossain tapauksissa voi olla tarpeen suorittaa joitakin ylimääräisiä opintoja
 •  Jatko-opiskelija laatii ohjaajansa avustuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman

 Lisätietoa

 • Kemian laitoksen opetussuunnitelmista ja opinnoista saa lisätietoa laitoksen koulutussuunnittelijalta, Teija Tatilta (teija.t.tatti[at]jyu.fi, 040 805 3711).
 • Muissa väitökseen liittyvissä asioissa (väitöskirjan tarkastusprosessi, väitöskirjan painatus, väitöstilaisuus) voit kääntyä tiedekunnan tohtorikoulutuksen vastuuhenkilön, Sari Erosen puoleen (doctoral-studies-science[at]jyu.fi tai 040 805 3457).