12.01.2018

Kouluvierailuja keväälle Koulutuksesta kouluun -hankkeeseen

Haemme mukaan alakoululuokkia Jyväskylän seudulta hankkeessa toteutettavia kouluvierailuja varten. Kouluvierailut toteutetaan maaliskuussa vk 11-12.

Koulutuksesta kouluun -hanke toteutetaan yhteistyössä OKL:n POMM1092 (ympäristö- ja luonnontiedon soveltava osa) -kurssin luokanopettajaopiskelijoiden kanssa. Opiskelijat saavat kurssin aikana ohjausta luonnontieteiden kokeelliseen työskentelyyn. Opiskelijoiden kurssitehtävänä on suunnitella ja ohjata tutkivaan oppimiseen perustuva opettamis-oppimiskokonaisuus (2x45min).

Hankkeen teemana on tutkimuksellinen lähestymistapa ja luonnontieteiden ja matematiikan opetuksen eheyttäminen perusopetuksen 1.–6. luokalla. Hankkeessa toteutetaan ympäristö- ja luonnontiedon kokeellisia projekteja yhteistyössä opettajien kanssa. Tärkeitä tavoitteita ovat oppilaiden, opettajaopiskelijoiden ja luokanopettajien taitojen ja motivaation edistäminen erilaisia työtapoja, välineitä ja oppimisympäristöjä hyödyntävässä opetuksessa.

Ilmoittaudu mukaan 31.1. mennessä: anniina.koliseva(at)jyu.fi