14.11.2018

Tulossa: LUMATIKKA täydennyskoulutuskurssi yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Signs of Mathematics -projektin kanssa, Jyväskylässä 10.1.2019

LUMATIKKA, Signs of Mathematics

Perhosvaikutus/Butterfly Effect

Toteutustapa: LUMATIKKA-koulutuksen  teemakurssi (1op) toteutetaan yhteistyönä Jyväskylän yliopiston Signs of Mathematics -projektin kanssa. Kurssin opetuskielenä ovat suomi ja englanti. Kurssi koostuu työpajasta, opetuskokeiluiden suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä lopputapaamisesta.

Ajankohta ja paikka: ALOITUSTYÖPAJA TO 10.1.2019 klo 16:45 – 20 Jyväskylän yliopistolla, Mattilanniemen kampuksella, sali MaD380. Vapaavalintaisen lopputapaamisen ajankohta sovitaan kurssin osallistujien kanssa erikseen.

Kuvaus: Työpajan aikana keskustellaan Henri Poincarén ja Edward Lorenzin alullepanemasta dynaamisten järjestelmien teoriasta, erityisesti “perhosvaikutuksena” tunnetusta ilmiöstä. Teknisten yksityiskohtien sijaan keskitytään ideoihin ja käsitteisiin sekä esitetään konkreettisia havainnollistuksia, jotka voidaan helposti ottaa käyttöön koulujen eri asteilla. Työpajassa yhdistellään luontevasti eri matematiikan osa-alueiden yksinkertaisia ideoita ymmärryksen avuksi niin geometrian, analyysin, dynaamisten järjestelmien, tietokonelaskennan, todennäköisyysteorian kuin tilastotieteenkin alalta.

Kenelle: Kurssi sopii luokanopettajille, kouluttajille ja matematiikan opettajille kaikilla tasoilla. Poikkitieteellisen lähestymistavan vuoksi erityisesti matematiikalle läheisten tieteiden, kuten fysiikan, kemian ja filosofian opettajia rohkaistaan osallistumaan matematiikan opettajien ohella. Onkin rikastuttavaa yhdistellä työpajassa eri alojen asiantuntemusta, ja työpaja voi toimia opettajille tilaisuutena kehittää alojen välistä yhteistyötä myös omissa kouluissaan!

Ilmoittautuminen kurssille on auki 1.11.2018 – 6.1.2019.

Lue lisää kurssista: https://lumatikka.luma.fi/rakenne/valinnainen-osio/perhosvaikutus/
Signs of Mathematics -projekti
LUMATIKKA

LUMATIKKA_markkinointiin.pngKurssin yhteyshenkilöt Jyväskylässä:
Augusto Gerolin
Jyväskylän yliopisto
augusto.gerolin@jyu.fi

Petri Juutinen
Jyväskylän yliopisto
petri.juutinen@jyu.fi