24.01.2018

Checkpoint Leonardo Network

Checkpoint Leonardo Network
LUMA Suomi -ohjelman kehittämishanke 2017-2019

LUMA-Suomi -ohjelman kehittämishankkeessa yhdistetään tutkivaa luonnontiedettä, teknologiaa ja matematiikkaa muihin oppiaineisiin, erityisesti taideaineisiin ja kuvataiteeseen. Samalla viedään opettajat ja oppilaat luokkahuoneesta hyödyntämään koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä ja kiinnitetään heidät laajempaan oppijoiden yhteisöön.

Hankkeen taustalla on vuodesta 2013 vuosittain toteutettu vastaavanlainen luokan- ja aineenopettajaopiskelijoille yhteinen CPL-kurssi. Teemoina ovat olleet kubismi, taideväärennökset, ympäristö, energia ja häive.