27.02.2018

Värittömästä värilliseen -tutkimusprojekti / CPLN Valoa ja välähdyksiä 2017

Projektin taustalla on tarina Professori Liirumlaarumista, jonka tieteellinen kokeilu on mennyt pieleen ja aiheuttanut värien katoamisen koko kaupungista. Professori pyytää oppilailta apua värien palauttamiseen erilaisten teemojen ja tehtävien avulla, joissa yhdistyy tutkiva oppiminen ja yhteistyön tärkeys.

Värittömästä värilliseen -opetuskokonaisuudessa hyödynnetään tutkivan oppimisen periaatetta sekä rikotaan oppiainerajoja. Opetuskokonaisuus painottuu ympäristöopin ja kuvaamataidon ympärille. Opetuksen tarkoituksena on uuden Opetussuunnitelman mukaisesti ohjata oppilaita ymmärtämään ja tuntemaan luontoa ja rakennettua ympäristöä sekä niiden ilmiöitä. Samalla oppilaita ohjataan tutkimaan ja ilmaisemaan todellisuutta taiteen keinoin. Erityisesti oppilaiden omat kokemukset ja mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan opetukselle. Oppilaita ohjataan käyttämään monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja ja ilmaisun keinoja (POPS,2014). Tarkoituksena on korostaa yhteistyön merkitystä sekä kannustaa oppilaita kriittiseen ajatteluun.

Opetuskokonaisuuden materiaalit Peda.netissä

Värittömästä värilliseen -työryhmä: 

Ettanen Julia, Honkonen Johanna, Jääskeläinen Juulia, Kurvi Terhi, Laasala Riku, Oinas Essi, Ojala Saija, Puranen Iina, Sallinen Heljä ja Tiihonen Essi