Projektioppimisesta ja sen ohjaamisesta

Mikä on projekti? Miten projektioppimista pitäisi ohjata?

CPLN kulkumalli.png

Eräs malli projektin etenemisestä. Tässä projekti on matka, jolle lähdetään projektia ohjaavan kysymyksen suuntaamana. Tekijöiden reitit voivat erkaantua toisistaan, mutta lopussa palataan yhteen. 

Aseta projektioppimiselle tavoitteet

Muista tavoitteenasettelu. Mitä projektityöskentelyssä opitaan, ja mitä vuorostaan arvioidaan? Projektin lopputulosta emme voi tuntea etukäteen, mutta tiedämme ainakin, millaisten työtapojen käyttöä siinä harjoitellaan. 

Opettaja

 • Käyttää toiminnallisia vierailuja opetuksensa osana.
 • Osaa hyödyntää OPS:in sallimaa vapautta tuottaa ja toteuttaa omaa opetustaan.
 • Osata suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppiainerajoja ylittäviä ilmiölähtöisiä oppisisältöjä.
 • Tunnistaa erilaisia oppilasryhmiä ja oppimisympäristöjä.

Oppilas

 • Tuntee töiden jaon ja roolittamisen ajatuksen.
 • Tunnistaa tilanteet, joihin se sopii.
 • Haluaa kantaa vastuuta vertaisryhmässä.
 • Osaa raportoida työstään selkeästi ja hyödyllisesti, suullisesti ja kirjallisesti.
 • Osaa arvioida lopputulosta ja työskentelyä kriittisesti.

Monialaisen projektioppimisen makustelua

Aloita ilmiöstä

 • Tutki arkisia asioita eri näkökulmista ja menetelmillä.
 • Tunnistatko niistä luonnontiedettä, matematiikkaa, teknologiaa tai kuvataidetta? Entä muita?

Poistu luokkahuoneesta

 • Hyödynnä koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä.
 • Myös virtuaaliset oppimisympäristöt!

Laajenna oppijoiden yhteisöä