24.01.2018

Hankkeen toimintamalli

Hankkeen toimintakanavat

Hankkeessa on kaksi  toimintakanavaa.

Ensimmäisessä aineen- ja luokanopettajaopiskelijat, normaalikoulujen ja yliopistojen ohjaavat opettajat sekä yhteistyökumppanit muista yksityisistä tai julkisista organisaatioista suunnittelevat projektioppimisen kokonaisuuksia. Toiminnan tavoitteena on tottua projektimuotoiseen työtapaan ja tehdä yhteistyötä monipuolisissa oppijoiden yhteisöissä.

Kokonaisuuksia voidaan koekäyttää projektioppimisen teemapäivinä paikallisissa kouluissa tai koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä - tai jopa pidempinä harjoittelujaksoina.

Aineenopettajaksi ja luokanopettajaksi opiskelevat tekevät oppimisprojektin. 

Samantyyppistä työskentelyä on helppo jatkaa koulussa.

 

Toisaalta hanke vie näitä toimintamalleja jo kouluissa toimiville opettajille. Koulujen opettajat ovat opettajaopiskelijoiden järjestämissä tilaisuuksissa mukana vertaisohjaajina, jolloin he saavat ensikosketuksen hankkeen työtapoihin sekä oppimateriaaleihin.

Hankkeen valmiit opetuskokonaisuudet sekä projektioppimisen toimintamalli ovat vapaasti saatavilla hankkeen verkkosivuilla. 

Hanketta esitellään opettajille, opettajankouluttajille sekä muille kiinnostuneille toimijoille työpajoissa esim. LUMA-päivillä ja LUMA-keskusten kautta. Lisäksi hankkeessa järjestetään opettajille verkkokursseja mallin käyttämisestä.

Näiden kohtaamisten järjestämisen lisäksi yliopistot ja LUMA-keskukset toimivat hankkeen mainostajina, tukena sekä yhteistyökumppanien ja oppimisympäristöjen löytymistä helpottavana verkostona. Keskukset myös tarjoavat tarvittaessa koulujen käyttöön hankalasti saatavia tai kalliita välineitä.