24.01.2018

Työryhmä

Checkpoint Leonardo Network -hankkeen työryhmä

Jyväskylän yliopiston työryhmä (Opettajankoulutuslaitos, Taiteen ja kulttuurin tutkimuslaitos) organisoi ja kehittää toimintaa:

 

Kansallisessa levittämisessä toimijoina ovat Suomen LUMA-keskukset, yliopistot ja opettajankoulutuslaitokset (opiskelijat ja henkilökunta), paikalliset koulut, museot sekä tiedekeskukset, jotka käyttävät kehitettyä mallia.

Kaikki yksityiset ja julkiset organisaatiot ovat hankkeen mahdollisia oppimisympäristöjä.

Ohjausryhmä

Hankkeella on Jyväskylän seudun yksityisten ja julkisten yhteisöjen henkilöistä koostuva 14 hengen ohjausryhmä, joka edistää tavoitteiden toteutumista ja verkottumista.

  • tutustuu projektipäätökseen ja projektisuunnitelmaan tavoitteineen
  • käsittelee ja seuraa projektin toimintaa ja sisällöllisten tavoitteiden saavuttamista
  • tukee, seuraa ja arvioi projektin edistymistä (projektipäätöksen mukaisesti)
  • antaa asiantuntemuksensa projektin käyttöön
  • toimii linkkinä sidosryhmiin, tukee eri osapuolten yhteistyötä ja tuo näkemyksiä ja havaintoja projektin käyttöön
  • edistää projektin vaikuttavuutta tukemalla tiedottamista, kertomalla projektista omille viiteryhmilleen

Ohjausryhmän jäsenet

Ilmavirta Joonas Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Jaamalainen-Lönn Sirkka Jyväskylän kaupunki

Leskelä Lotta Alvar Aalto -museo

Lokka Antti Opettajankoulutuslaitos

Nevanpää Tom Normaalikoulu

Ratinen Ilkka Opettajankoulutuslaitos, Lapin yliopisto

Sinnemäki Jukka Jyväskylän kristillinen koulu

Timonen Jonna Tiedemuseo

Toppari Jussi Fysiikan laitos

Turpeinen Sirpa Jyväskylän kaupunki, taidemuseo

Vuorinen Pirjo Tiedemuseo