05.06.2018

Koulutuksesta kouluun

Hankkeen teemana on tutkimuksellinen lähestymistapa ja luonnontieteiden ja matematiikan opetuksen eheyttäminen perusopetuksen 1.–6. luokalla. Hankkeessa toteutetaan ympäristö- ja luonnontiedon kokeellisia projekteja yhteistyössä opettajien kanssa. Tärkeitä tavoitteita ovat oppilaiden, opettajaopiskelijoiden ja luokanopettajien taitojen ja motivaation edistäminen erilaisia työtapoja, välineitä ja oppimisympäristöjä hyödyntävässä opetuksessa.

LUMA-KS on mukana hankkeessa Jyväskylän alueella. Meidän lisäksi hanketta toteutetaan Joensuussa, Lahdessa, Helsingissä ja Kokkolassa.

Hankkeessa toteutettuihin materiaaleihin voit tutustua täällä!