04.04.2019

Startti hyvään tulevaisuuteen!

StarT-toimintamallissa LUMA-keskukset tukevat kasvattajia ja opettajia aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle saakka. Yhteistyöllä lapset ja nuoret pääsevät toteuttamaan monialaista, projektimuotoista oppimista!
Osallistu luokan tai ryhmän projektilla Kuvausten lähettäminen päättyy 17.2.2019
Ryhdy StarT lähetiksi
Tue StarT-toimintaa

StarT tukee uuden opettajia ja kasvattajia uuden opetussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman haasteissa: Rohkaisemme ja tarjoamme konkreettista apua juuri siihen, missä tarvitaan - projektioppimiseen, oppivan yhteisön kokoamiseen, tutkivaan oppimiseen, opetuksen eheyttämiseen, ilmiölähtöisyyteen, maasto-opetukseen sekä modernin teknologian ja koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen ja -yhteisöjen hyödyntämiseen.

Uusi StarT-kausi alkaa jälleen 1.5.2019!

Projektimuotoisen oppimisen tarkoituksena on lisätä oivaltamisen ja oppimisen iloa yli oppiainerajojen lasten ja nuorten keskuudessa. Lisäksi opettajia ja varhaiskasvattajia tuetaan ja kannustetaan mukaan yhteisöön, josta saa apua niin LUMA-keskusten toimijoiden kuin toisten opettajien parhaista oivalluksista.

Ajankohtaisimmat uutiset löydät LUMA Suomen StarT-sivuilta!

Koululuokka, lukiokurssi, eskariryhmä - tulkaa mukaan!

Mikä aihe kiinnostaa tai hyödyttää juuri sinun oppilaitasi? 

Projekti-ideat lähtevät paitsi kasvattajien kokemuksista, myös lasten ja nuorten omista innostuksen aiheista. Ne voivat olla monen tyyppisiä: pienempiä tai suurempia tutkimuksia, liikkuvan lelun kehittämistä, robottiohjelmointia, pelin toteuttamista, tiedeteatteriesitys, animaatio tai vaikka musikaali.

Opettajat haluavat myös auttaa toisiaan jakamalla hyviä ideoita opetukseen tai ylipäänsä toimintaan. Projektitoiminnan lisäksi StarT-ohjelmaan voi osallistua toteuttamalla ja lähettämällä kuvauksen luokan tai koulun hyvästä opetuskäytänteestä. 

Hakuaika Keski-Suomen StarT-festivaaleille on päättynyt 17.2.2019.
Festaripäivä on tiistai 2.4.2019.
Ensi vuoden toimintaa voi jo ryhtyä suunnittelemaan! 

Mitä projektituotoksen pitää sisältää, että sillä voi hakea mukaan StarT-festivaalille tai kilpailusarjoihin? Tutustu etukäteen projektista hakulomakkeessa kerrottaviin asioihin

Entä mitä hyvästä käytänteestä tulee taltioida, että sillä voi hakea StarT-festareille tai kilpailusarjoihin? Tutustu hyvän käytänteen kuvaukseen hakulomakkeessa.

Katso lisää Keski-Suomen alueen projektitoiminnan tuesta.

Ryhtyisitkö StarT-lähettilääksi?

Opiskelijat, opettajat ja kaikki kiinnostuneet vapaaehtoiset voivat ryhtyä StarT-lähettiläiksi. StarT-lähettiläät saavat halutessaan verkkokoulutuksen tehtävään. Koulutukseen voi osallistua ympärivuotisesti ja sen voi suorittaa omassa tahdissaan.

Lähettiläät toimivat koulujen tai päiväkotien henkilökunnan konkreettisena apuna esim. paikallisten StarT-päivien järjestämisessä tai projektien avustamisessa. Antamasi tuki voi olla projektitöiden käytännön toteutuksessa auttamista, vierailun järjestämistä projektin kannalta oleelliseen paikkaan, asiantuntijan tietoisku tai yhdet kädet lisää opettajan avuksi.

Yksikin lähettilään avunanto on merkittävä lasten tai nuorten ryhmälle. 

StarT-koordinaattori LUMA-keskukselta on yhteydessä lähettiläisiin ja toimii välittäjänä etsimässä sopivaa projektia ja lähettiä toistensa pareiksi.

Ilmoittaudu lähettilääksi täällä!

Tahdotko tukea StarT-toimintaa tai Keski-Suomen aluefestareita?

Ota yhteyttä anna-leena.m.kahkonen@jyu.fi!

Yrityksenne tai järjestönne tapa tehdä yhteistyötä voi olla esimerkiksi nimikkostipendi, elämyspalkinto (TET-paikkoja, vierailu tiloihinne tai teidän vierailunne kouluun/päiväkotiin), lahjakortit, pääsyliput tai vaikka lasten ja nuorten kuljetuskustannus festareille!

Vuoden 2019 StarT-aluefestarit järjestetään Jyväskylän yliopistolla tiistaina 2.4.2019.

Yhteistyöyritykset näkyvät aluefestarien viestinnässä ja festareilla paikan päällä.

Alueellisen StarT-toiminnan sponsoreiden kanssa sovitaan erikseen, miten heidän logonsa näkyvät ohjelman sisällössä sekä esitysaineistoissa, nimikylteissä, kunniakirjoissa eli diplomeissa, mahdollisissa muissa printtituotteissa sekä ständeillä. 

Palkintojenjaon yhteydessä mainitaan palkinnon antaneen tahon nimi. Logo näkyy taustalla esitysdiassa ja on kyseisessä kunniakirjassa eli diplomissa. Yrityksen tai järjestön edustaja (esim. toimitusjohtaja, tuotekehitysinsinööri tai vastaava) voi itse olla antamassa palkinnon tilaisuudessa. 

Keski-Suomen alueelliset tukijat näkyvät myös valtakunnallisessa StarT:n viestintämateriaalissa.