Oivalletaan yhdessä!

Keski-Suomen LUMA-keskus edistää ja tukee tiedekasvatusta innostaen lapsia ja nuoria luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian maailmaan. Toimimme luonnontieteellisen kiinnostuksen herättäjänä ja tuomme tutkimusta näkyväksi koululaisille. Me innostamme, opetamme ja täydennyskoulutamme aineenopettajia. Tule siis mukaan toimintaan, oivalletaan yhdessä!

Toimimme osana valtakunnallista LUMA-keskusten johdettua verkostoa, LUMA-keskus Suomea. Teemme yhteistyötä lukuisten kansallisten ja kansainvälisten tahojen kanssa.