17.12.2018

Kursseja lukiolaisille ja toisen asteen opiskelijoille

Haluatko syventää luonnontieteellistä osaamistasi ja edistää samalla lukion tai toisen asteen opintojasi? Osallistu tiedekuntamme ainelaitosten ja Keski-Suomen LUMA-keskuksen yhteistyössä järjestämille kursseille!

Lukiolaisten kemian laboratoriokurssi

Lukion kemian laboratoriotyökurssi järjestetään vuosittain syyslukukaudella Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella Keski-Suomen ja lähikuntien alueen lukiolaisille. Kurssi on tarkoitettu kemiasta ja kemian laboratoriotöistä kiinnostuneille ja se toteutetaan neljänä lauantaipäivänä. Kurssiin sisältyy 27 oppituntia kontaktiopetusta. Kurssille osallistuminen on maksutonta. Koulu tai oppilaat vastaavat matkakuluista.

Kurssille otetaan vuosittain noin 25 opiskelijaa. Kurssi seuraavan kerran syksyllä 2019.

Opiskelijavalinnasta tiedotetaan sähköpostilla opiskelijoille ja heidän opettajilleen ilmoittautumisajan päätyttyä. Kurssin opiskelijoille lähetetään lisätietoa ja ensimmäiset ennakkotehtävät elokuussa koulujen alettua.

Biologinen kemia -verkkokurssi

Biologinen kemia on Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen uusin lukiolaisille tarjottava verkkokurssi. Kurssi toimii integroivana kurssina biologian ja kemian ilmiöistä sekä käytännön sovelluksista. Kurssi havainnollistaa biologisen kemian perusteita ja sisältää opiskelijan omakohtaisia tutkimuksia. Kurssi kuuluu kemian perusopintoihin. Kurssi antaa valmiuksia ylioppilaskirjoituksiin ja jatko-opintoihin. Verkkokurssiin sisältyy itseopiskelua sekä kirjallisia ja kokeellisia oppimistehtäviä. Kurssi hyväksytään kemian laitoksen perusopintojen kurssina "KEMP1160 Biologinen kemia 1, (2 op)" yliopistoon valituille opiskelijoille. Kurssin yhteyshenkilönä toimii Lassi Pyykkö (lassi.s.pyykko@jyu.fi).

Verkkokurssi järjestetään syyslukukaudella. 

Elinympäristön kemia -verkkokurssi

Jyväskylän yliopiston kemian laitos tarjoaa lukiolaisille mahdollisuuden opiskella etänä kurssin Elinympäristön kemia. Opiskelu on lukiolaiselle ilmaista. Kurssi on laajuudeltaan yhden lukion kemian kurssin suuruinen ja voidaan suorittaa missä vaiheessa opintoja tahansa. Kurssi on yliopiston kemian perusopintokokonaisuuteen kuuluva johdantokurssi kemian merkityksestä. Kurssin suorittamiseksi ei tarvitse osata paljon kemiaa, mutta ensimmäisen lukiokurssin taidot on oltava. Osa opetusmateriaalista on englanniksi, joten englantia tulee osata lukea kohtuullisen sujuvasti. Kurssi hyväksytään kemian laitoksen perusopintojen kurssina "KEMP1150 Kemian perusteet 5: Elinympäristön kemia, (2 op)” yliopistoon valituille opiskelijoille. Kurssin yhteyshenkilönä toimii Saara Kaski (saara.kaski@jyu.fi).

Verkkokurssi järjestetään kevätlukukaudella. Katso kurssin esittelyvideo! Seuraava kurssi alkaa 22.2.2019 ja päättyy 28.4.2019. Ilmoittautuminen kurssille on auki 1.11.2018 - 31.1.2019.

Veden biologia -verkkokurssi

Veden biologia -kurssi perehdyttää opiskelijan sisävesien vedenalaisen maailman perusilmiöihin, kuten lämpökerrostuneisuuteen ja kemiallisen laadun vaihteluihin, jotka keskeisesti vaikuttavat eliöstön selviytymiseen ja oleskelupaikkoihin. Lisäksi tutustutaan eri lajien tunnistamiseen lähdemateriaaleja hyväksi käyttäen. Kurssin kohteena ovat sisävedet, joita ovat järvet ja joet sekä vähävetisemmät lammmet, purot ja muut pienvedet.

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti TIM-verkkoympäristössä. Kurssin suorittaminen tapahtuu tekemällä hyväksytysti kaikki Veden Biologian -pääsivulle linkitetyt tehtäväkokonaisuudet. Kurssin aikana suoritetaan myös tutustumiskäynnit Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteen laitokselle ja Keski-Suomen luontomuseoon. Kurssin kokonaistyöaika on arviolta 38 h. Kurssin yhteyshenkilönä toimii Juha Karjalainen (juha.s.karjalainen@jyu.fi).

Ilmoittautumiset kurssille:
https://peda.net/kurssitarjottimet/keski-suomi/yliopistokurssit/kurssikuvauspohja9d/ilmoittautuminen

 

Johdatus fysiikan mittauksiin

Jyväskylän yliopisto ja JAMK tarjoavat toisen asteen opiskelijoille räätälöidyn kurssin Johdatus fysiikan mittauksiin (2 op). Kurssi tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tutustua fysiikan opiskeluun korkeakoulussa, ja se on myös myöhemmin hyväksiluettavissa, mikäli opiskelija jatkaa opintojaan Jamkissa tai JYU:n fysiikan laitoksella.
Kurssi sisältää kaksi kontaktipäivää (2 x 8 h) Jyväskylän yliopiston Fysiikan laitoksella ja yhden kontaktipäivän (8 h) Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-Instituutissa.

Kurssi järjestetään vuosittain kevätlukukaudella. Lisätietoja kurssista sekä ilmoittautumiset: https://peda.net/kurssitarjottimet/keski-suomi/amkkurssit/jfm

Yliopistotietotekniikka

Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnan tietotekniikan laitos tarjoaa lukiolaisille mahdollisuuden opiskella tietotekniikan kursseja Jyväskylän yliopistossa. Opiskelu on opiskelijalle ilmaista. Mikäli lukiolainen myöhemmin hakee opiskelemaan tietotekniikan laitokselle, saa hän suorittamistaan tietotekniikan yliopistokursseista lisäpisteitä valintaan.

Johdatus tilastotieteeseen -verkkokurssi

Kurssilla esitellään, mitä tilastotiede on ja missä sitä käytetään. Kurssin esitiedoiksi riittävät perustaidot matematiikasta ja tietotekniikasta. Osa opetusmateriaalista on englanniksi, joten sitä on myös tarpeen hieman ymmärtää. Lukio-opiskelijat ilmoittautuvat oman koulunsa vastuuopettajan kautta. Sekä lukioiden opettajat että opiskelijat saavat lisätietoja tilastotieteen lehtori Harri Högmanderilta (harri.hogmander@jyu.fi). Ilmoita valmiista suorituksestasi opettajallesi.

Kurssin voi suorittaa lähes koska tahansa. Kurssi suoritetaan vastaamalla kurssin sivuilla oleviin monivalinta- ja laskutehtäviin ja saamalla niistä vähintään puolet oikein. Katso esittelyvideo tästä.

Johdatus-kurssin jälkeen voi jatkaa Tilastotieteen peruskurssi 1:n verkkoversiolla (TILP250). Kurssille ilmoittaudutaan kuten Johdatus-kurssillekin.

MathMarket: Kurkistus amk- ja yliopistomatematiikkaan

JAMK ja Jyväskylän yliopisto tarjoavat 2 op:een kurkistuskurssin ammattikorkeakoulun ja yliopiston matematiikkaan.

Tavoitteena on antaa esimakua ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opinnoista matematiikan näkökulmasta, harjoitella perusmatematiikkaa pääsykokeita varten, antaa pohjaa sekä amk- ja yliopisto-opinnoille että pidemmällä tähtäimellä työelämää varten. Kurssi toteutetaan verkkokurssina 3. ja 5. jaksoissa (kaksi samansisältöistä toteutusta per lukuvuosi).

Lisätietoja kurssista sekä ilmoittautumiset: https://peda.net/kurssitarjottimet/keski-suomi/amkkurssit/mkal