15.10.2018

Tar­jol­la pro gra­du -ai­hei­ta

Etsimme maisteriopintojen loppuvaiheessa olevia matematiikan opiskelijoita Pro Gradu -projekteihin. Projektit liittyvät rakenteilla olevan toiminnallisen matematiikkanäyttelyn Signs of Mathematics esittelylaitteiden matemaattisiin taustoihin.

Mahdolliset aihealueet ovat:

  • Differentiaaliyhtälösysteemit, erityisesti Lorenzin yhtälöt.
  • Diskreetit/jatkuvat dynaamiset systeemit.
  • Edellisten systeemien stabiilisuus-teoria ja kvalitatiivinen käyttäytyminen.
  • Numeerisia ratkaisumenetelmiä.

Aiheet sopivat erityisen hyvin opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet ainakin aineopintojen verran fysiikkaa ja/tai tietotekniikkaa matematiikan lisäksi. Erityisesti aineenopettajalinjalla opiskelevat voisivat hyötyä tällaisesta projektista.

Jos olet kiinnostunut Pro Gradun tekemisestä näihin aihealueisiin liittyen ota mahdollisimman pian yhteyttä ohjaajiin Tuomo Äkkinen (tuomo.akkinen@jyu.fi) tai Augusto Gerolin (augusto.gerolin@jyu.fi).

Katso myös Signs of Mathematics - verkkosivut http://jyu.fi/somath