31.10.2018

Haku opettajan pedagogisiin aineopintoihin 1.11.2018 - 7.1.2019

Haku opettajan pedagogisiin aineopintoihin lukuvuodelle 2019-2020

 

Haku alkaa 1.11.18 ja päättyy 7.1.19 klo 16.15.

Haku koskee opettajankoulutukseen suoravalittuja opiskelijoita (ilmoittautumismenettely, vaadittavat edeltävät opinnot tarkistetaan) ja ei-suoravalittuja opiskelijoita (OKL:n järjestämä soveltuvuuskoe helmikuussa).

Avoinna ovat myös erilliset opettajan pedagogiset opinnot matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa: matematiikka, fysiikka, kemia ja biologia. Erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin voivat hakea ylemmän korkeakoulututkinnon jo suorittaneet hakijat.

Kaikkien hakijoiden opintopistemäärät tarkistetaan haun päättymisen jälkeen. Hakea voi jo marras-joulukuussa, vaikka hakuhetkellä ei vielä vaadittavat vähintään 50 op opetettavan aineen opintoja (erillisissä opinnoissa 60 op) ja vähintään 15 op kasvatustieteen perusopintoja (suositus: KTKP020, KTKP040 ja KTKP050, vaaditaan ainakin KTKP040 ja KTKP050+ yksi muu perusopintojen kurssi) olisi rekisterissä.

Lue alla olevasta linkistä huolellisesti opiskelijavalinnan aikataulu, hakuohjeet ja opiskelijavalintaperusteet ja laita hakuaika itsellesi muistiin https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/okl/Aiko/hakeminen/haku-2019