31.01.2019

Henkilöstö ja hallinto

Johtajat

Toimisto

Koko henkilökunta

Palvelukeskuksen henkilöstö

Johtoryhmä ja työryhmät

Johtajan ja varajohtajan tukena toimii päätutkimusryhmien johtajien muodostama johtoryhmä, jonka rooli on neuvoa antava. Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella opettajankoulutuksen vastuuhenkilönä toimii professori Petri Juutinen.