30.11.2017

Äkkinen Tuomo, yliopistonopettaja / university teacher

FT
Äkkinen Tuomo, yliopistonopettaja / university teacher
Puhelinnumero:
+358 40 8053456
Huone:
MaD309

Opetus / teaching:
- johdatus matemaattiseen analyysiin / elementary real analysis
- differentiaaliyhtälöt / differential equations
- kursseja aineenopettajaopiskelijoille / courses for subject teacher students

Tutkimus / research:
- geometric function theory
- quasiregular mappings and related topics

Muu toiminta / other activities:
- HOPS-ohjaaja / HOPS-supervisor