20.12.2017

Elä­vää tie­det­tä ja sat­tu­man hal­lin­taa

Matematiikan ja tilastotieteen laitos kouluttaa huippuasiantuntijoita, joiden osaamisella on keskeinen rooli digitalisoituvan yhteiskunnan kehityksessä. Meillä voit opiskella myös matematiikan aineenopettajaksi.

Matematiikan opinnoissa tutustut  kiehtoviin matemaattisiin teorioihin, joita sovelletaan reaalimaailman ilmiöiden mallintamisessa.

Matematiikan aineenopettajakoulutus antaa laaja-alaisen kelpoisuuden toimia opettajana erilaisissa oppilaitoksissa.

Tilastotieteen opinnot antavat valmiudet suurten datamäärien käsittelyyn ja niiden monipuoliseen analysointiin.

Matematiikan ja tilastotieteen opiskelu saattaa yllättää. Se ei ole muistamista vaan ymmärtämistä ja taitoa soveltaa tietoja uusien ongelmien ratkaisemiseen.