05.06.2018

Jatko-opinnot matematiikassa tai tilastotieteessä

Haluatko keksiä uutta ja viedä tiedettä eteenpäin? Haluatko olla osa akateemista tutkimusryhmää ja tehdä yhteistyötä muiden tutkijoiden kanssa ympäri maailmaa?

Laitoksellamme koulutetaan korkeatasoisia matematiikan ja tilastotieteen asiantuntijoita, jotka työllistyvät niin kotimaahan kuin kansainvälisestikin. Tohtorikoulutus perustuu laitoksella tehtävään tutkimukseen, jota tehdään arvostetuissa kansainvälisissä tutkimusryhmissä. Jokainen tohtorikoulutettava työskentelee osana tutkimusryhmää ja on osa akateemista tutkimusyhteisöä.  Jatkotutkintoina voi suorittaa filosofian lisensiaatin (FL) ja filosofian tohtorin tutkinnot (FT). Filosofian tohtorin tutkinto valmistuu kokoaikaisesti työskennellen neljässä vuodessa.

Jo pro gradu -vaiheessa voi kartoitella omia mahdollisuuksiaan hakeutua jatko-opiskelijaksi ja gradua tehdessään voi perehtyä sellaiseen aiheeseen, josta opintojen jatkaminen on mahdollista. Tämä ei tosin ole välttämätöntä.

Tohtorikoulutuksesta vastaa Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tohtorikoulu, jonka johtajana toimii jatkokoulutuksesta vastaava varadekaani. Tohtorikoulu hyväksyy jatko-opiskelijat, järjestää opetusta ja myöntää tutkinnot yliopiston johtosäännön, tutkintosäännön ja yliopiston tutkijakoulun periaatteiden mukaisesti. Käytännön jatkokoulutus toteutetaan laitoksen tohtoriohjelmassa. Jokainen jatko-opiskelija kuuluu tohtoriohjelman ja Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tohtorikoulun kautta yliopiston tutkijakouluun. Lisätietoja voit kysyä tiedekunnasta Sari Eroselta (doctoral-studies-science(at)jyu.fi tai 040 805 3457) tai matematiikan ja tilastotieteen tohtoriohjelman johtajalta prof. Tero Kilpeläiseltä, MaD307.

Tieteellisen jatkokoulutuksen opintojen tulee tukea tutkimustyötä. Opintojen laajuus on 60 op. Tieteenalakohtaisten, vähintään syventävien opintojen tasoisten, opintojen laajuus on vähintään puolet vaadittavista opinnoista. Lisäksi opintoihin sisältyy vähintään 1 op tutkimusetiikan opintoja ja 2 op viestintäosaamisen opintoja. Loput opinnot voivat olla yleisten valmiustaitojen opintoja, ja voivat sisältää esimerkiksi osallistumista konferensseihin ja niissä esitelmien pito (max. 4 op), opinnäytetöiden ohjausta ja työelämätietoutta. Kansainvälinen kesäkoulu tarjoaa erityisesti tohtoriopiskelijoille tarkoitettua opetusta.

Lisätietoa tohtorikoulutuksesta ja väittelemisestä

Yhteistyöverkostoja ja rahoituksia

Aurora-tietokannasta voit etsiä tieteen, taiteen ja kulttuurin rahoitusmahdollisuuksia.